El Decret 36/1988 pel qual es publiquen les formes oficials dels topònims de les Illes Balears porta una introducció on es donen normes per a l'ús de l'article. A la versió en espanyol hi podem trobar aquests exemples.

Va a Cas/Cal Català
...
Va as/als Hostalets
Viene des/dels Hostalets
Pasa pes/pels Hostalets
...
Viene des/dels Llombards
Con sos/es/els Llombards son cuatro
...
Pasa pes/pel Trenc
Con so/es/el Trenc son cuatro

...