Articles de G. Bibiloni sobre llengua publicats    a L'Espira, suplement cultural del dissabte    del Diari de Balears


 

 

Amb bones paraules

 

Un caliportal

«Després de disparar la càmera tantes vegades, dur la motxilla amb totes les eines, trípode, objectius, bateries, flaixos i tot aquest caliportal, un home ha de sentir fam». És una frase agafada a l'atzar per a il·lustrar l'ús de la paraula caliportal, una paraula ben viva a totes les illes Balears i d'etimologia enigmàtica.

D'aquesta paraula en coneixem tres variants: caliportal, la que jo sempre he sentit i que, curiosament, no figura a l'Alcover-Moll, calaportal, forma localitzada a Menorca, Eivissa i Felanitx, segons el dit diccionari, i carroportal, localitzada a Manacor per la mateixa font. Cap de les tres variants no figura ni en el DIEC ni en els diccionaris d'Enciclopèdia Catalana.

Un caliportal —deixau-me partir de la meva variant— és «un conjunt de coses que embalumen molt» (Alcover-Moll), un conjunt de coses complicat en si, o, simplement, una gran quantitat de coses. També pot ser una situació amb molt de renou i confusió («Què és tot aquest caliportal?»). Hi ha un llibre de poemes de Bartomeu Fiol titulat Calaportal de cavorques, en què cavorques és una recreació toponímica de Mallorques.

L'Alcover-Moll no dóna l'etimologia de caliportal, i Coromines s'arrisca amb una hipòtesi que considera el mot mossarabisme i el relaciona amb calàpot. La paraula tindria l'origen en calapatar, 'lloc de calàpets', convertit en calaprotar amb influència de calàpot i erra adventícia; després hi hauria dissimilació de erres (calaprotal) i metàtesi (calaportal). Si no ho entès malament. Fins i tot, diu que la variant caliportal presenta una i «arabitzant».

Nosaltres, que sovint no compartim la fe mossarabista corominiana, volem formular una altra hipòtesi. La paraula es pot haver originat a partir de la frase N'hi ha un (a) cada portal, en què cada portal significa 'cada casa', amb la qual s'indica que en una vila o altre lloc, d'una determinada cosa n'hi ha a totes les cases, en sentit real o hiperbòlic, és a dir, n'hi ha en gran quantitat. «En aquest poble, de mestres d'obres [o de glosadors o d'aprofitats o del que sigui] n'hi ha un (a) cada portal». Posteriorment, un cada portal, associat a la noció de "gran quantitat", seria sentit com una paraula única desvinculada dels integrants inicials, cosa que hauria fet evolucionar la nova unitat cap a la transformació i l'etimologia popular. És a dir, primer calaportal, després caliportal i finalment carroportal, amb encreuament semàntic amb carro i portar. El fet que la paraula tingui dos accents fonètics i que la primera vocal sigui una a clara dóna suport a aquesta hipòtesi.

Això de l'etimologia és un bon caliportal.

 

 

Aquest article ha estat publicat a l'Espira, suplement cultural del Diari de Balears, el dia 26 de desembre de 2009.

Tots els articles