Articles de G. Bibiloni sobre llengua publicats    a L'Espira, suplement cultural del dissabte    del Diari de Balears


 

 

Amb bones paraules

 

50

Aquest és l'article que fa cinquanta de la secció Amb bones paraules. Són cinquanta setmanes de trobament puntual amb els lectors del Diari de Balears i de L'Espira. Tenint en compte que durant el mes d'agost no surt el suplement cultural del diari, les cinquanta setmanes rodones corresponen al primer aniversari de la revista i de la nostra secció. I en aquest aniversari vull expressar la meva satisfacció per haver pogut transmetre als lectors no sols un munt d'informació sobre diferents aspectes de la llengua sinó també per haver tingut l'oportunitat d'exposar la meva visió d'un grapat de qüestions de normativa lingüística i de fer així una minúscula i modesta aportació a la tasca de construir el català del segle XXI. Una aportació —si fa falta repetir-ho— que descansa sobre el fonament de les idees de genuïnitat i convergència dialectal i es proposa la recerca d'una llengua independent i equiparable a qualsevol llengua europea moderna. I la meva gratitud al Diari de Balears per donar-me aquesta oportunitat.

M'he de manifestar satisfet de la difusió que han tingut aquests articles. No sols els lectors del diari els han tinguts disponibles en paper i a la versió digital, sinó que moltes persones hi han pogut accedir per altres vies. També són penjats a la web personal de l'autor i al seu blog, on se susciten debats que arriben a ser apassionats i apassionants. A més, els nostres escrits se solen reproduir en els butlletins dels dos fòrums dels professionals de la llengua més importants del país: InfoZèfir (1.672 subscriptors) i InfoMigjorn (10.000 subscriptors). El meu agraïment també als gestors d'aquestes dues importants eines de normalització lingüística pel seu interès i la seva amabilitat.

Coses de la globalització. Amb la tecnologia arribes a l'altra punta del món en un moment, tot i que de vegades el missatge no arriba a la persona que tens just al costat. La segona part cal assumir-la amb paciència. El món no es va fer en un dia i la llengua tampoc. El món i la llengua es van fent, malgrat els qui no tenen gaire interès a participar-hi.

Hem tractat cinquanta temes molt diversos; uns que podríem qualificar d'interès general de tota la comunitat lingüística (hem denunciat castellanismes amagats i calcs perversos com informe, assumpte, espoli, botellot, condó, cinturó, atur o aturat), i uns altres que concerneixen especialment els usos insulars i que només es poden tractar en llocs com aquest, ja siguin qüestions de lèxic (vermellencs o vermells, aixeta o grifó, advocat o misser), qüestions onomàstiques (Palma o Palma de Mallorca, Parc de Mar o Parc de la Mar, Son Santjoan o Son Santjoan) o temes de pronunciació, en què els parlants han tingut fins ara molt poques referències (hem denunciat pronúncies aberrants, com el famós interès amb vocal neutra tònica, o invents estrafolaris com el punt es o el punt net també amb vocal neutra).

Un tret d'identitat d'aquesta columna és la voluntat de no ser merament divulgativa de regles i nocions ja exposades a altres bandes prèviament —tot i que la repetició i l'efecte gota d'aigua poden ser molt necessaris—, sinó aportar idees noves i punts de vista originals, que, per això mateix, de vegades poden sorprendre més d'un. Són propostes d'ús lingüístic molt meditades i calculades, i sempre en la línia bàsica que ha marcat la codificació i l'elaboració del català modern. Si alguns altres se n'aparten, serà responsabilitat seva.

Continuarem amb aquesta tasca i en aquesta línia. Gràcies a tots els qui ens han seguit, i especialment als qui han col·laborat en la vehiculació de les propostes.

 

Aquest article ha estat publicat a l'Espira, suplement cultural del Diari de Balears, el dia 6 de juny de 2009.

Tots els articles